Riuverd Cooperativa d'inserció Sociolaboral

ALIMENTS SALUDABLES

FORMACIÓ

SERVEIS

Una mica mes sobre nosaltres

L’objectiu de Riuverd és la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social, realitzant tasques productives i desenvolupant itineraris formatius individualizats dins i fora de la cooperativa, parant-se per la seva incorporació al món laboral ordinari.
RIUVERD ES UNA COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I SENSE ÀNIM DE LUCRE.
FEM XARXA, FEM TERRITORI